Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mčt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

Lees hier verder

 

 

 

Eerste H.Communie

 

Op zondag 3 juni deden 9 kinderen hun communie. Na de mis uiteraard het gekende “rondje om de kerk met Jezus”. Het was een groot  en vrolijk feest!

 

2.jpg

 

DSC05215.JPG

 

 

Een eeuw  Salve Reginakoor

Dit jaar bestaat niet alleen de parochie 100 jaar, maar óók het Salve Reginakoor (dat dus al vanaf de oprichting van de parochie in 1918 de vieringen op zondag muzikaal opluistert). In het verleden elke zondag, in later jaren kwamen daar het koor van de Lieve Vrede en het Canticum bij. En elk koor heeft zijn eigen geluid, zijn eigen stijl.

Er zijn maar weinig kerkkoren in Nederland die de 100 jaar halen. We hebben er maar 3 gevonden:  eentje in Rotterdam, Almelo en Helmond.

Dat een koor in deze tijd zo’n mijlpaal haalt, is dan ook echt wel een unicum te noemen waar wij, ook als parochie, trots op mogen zijn!

Uiteraard gaat het koor dit jubileum vieren en wel met een feestelijke hoogmis op zondag 16 september om 11.00 uur. U bent hier van harte voor uitgenodigd.

Het  koor zal (zoals altijd eigenlijk) extra zijn best doen om de sterren van de hemel te zingen.   -EV

 

Vluchtelingengebedsdag 2018

vluchteling

Nieuwkomers voelen zich vaak eenzaam, ook bij ons om de hoek. Zij verdienen een écht thuis. Zodat zij zich geliefd en gezien voelen, een nieuw leven opbouwen, tot bloei komen. De stichting Gave helpt christenen en kerken om vluchtelingen te omarmen. 

Ons gebed is daarbij onmisbaar. Dat kan speciaal op Vluchtelingen-gebedsdag,  zondag 24 juni. Op deze dag zullen zoveel mogelijk kerken in

Nederland bidden dat vluchtelingen zich welkom voelen. Dat er

mensen zijn die naar hen omzien. Dat ze mogen horen over de liefde van

Jezus Christus.  In de voorbeden op 24 juni zullen ook bij ons de vluchtelingen centraal staan.

 

kerkklokStand van zaken toren

Begint u het ook een beetje zat te worden, die steigers, de beperkte parkeermogelijkheid en de klokken die alsmaar niet kunnen luiden ? Ik wel!  Maar gelukkig is het einde nu in zicht. De vlakken hoog in de toren zijn een paar keer geschilderd en wellicht moet het nog een keer. Dan moet er nog nieuw en stevig duivengaas worden aangebracht om onze gevederde vrienden  buiten de deur te houden en moet de klokkenmaker komen om de klokken te inspecteren, want die hebben inmiddels 3 maanden stil gestaan.

Naar verwachting is medio juli alles klaar en kunnen wij hopelijk genieten van de prachtige aanblik van nieuwe rood-gele vlakken en blij klokgelui.

Elly Visser

 

 

  

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Het rozenkransgebed is een prachtige vorm van echt katholieke spiritualiteit. Je kunt er in moeilijke tijden veel kracht en troost in vinden. Maar dan moet je er natuurlijk wel mee bekend zijn. Het is dus een goede zaak om deze gebedsvorm in onze aan Maria gewijde parochie onder de aandacht te houden, te cultiveren, om mensen de kans te geven om ermee kennis te maken en deze gebedsvorm in te oefenen. Elke  zaterdag na de middagmis van 12.30u, dus kort na 13u, bidden wij  de rozenkrans. Van harte nodig ik onze parochianen en anderen uit om dit gebed met hun aanwezigheid en meedoen te helpen dragen en om hopelijk van lieverlede steeds duidelijker te gaan ervaren dat het veeleer Maria, Jezus, God zélf is die óns in dit gebed nabij is en draagt. De komende meimaand is vanouds de Mariamaand bij uitstek. Door het bidden van de rozenkrans kunt u deze maand als zodanig op een prachtige manier beleven: dagelijks, in de kerk. Er zijn boekjes beschikbaar waarin precies wordt uitgelegd hoe het rozenkransgebed gebeden kan worden. Pierre Valkering, pr. 

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Cursus Marcus helemaal

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 3 juli om 20.00 uur op de pastorie. Onderwerp van bezinning, verdieping en gesprek zal zijn: Marcus 6, 1-6, Jezus en zijn familie. U bent van harte welkom.

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier